Praktische info

Alcohol- en rookbeleid

Alcohol- en rookbeleid in Ijsland

Als ervaren reiziger naar Ijsland heb ik gemerkt dat het land streng beleid voert op het gebied van alcohol- en rookgebruik. Dit heeft alles te maken met de gezondheid van de bevolking en het voorkomen van overmatig alcohol- en rookgebruik. In dit artikel wil ik graag mijn eigen ervaringen met het alcohol- en rookbeleid in Ijsland delen en wat dit betekent voor zowel de inwoners als toeristen.

Alcoholbeleid in Ijsland

In Ijsland gelden strenge regels als het gaat om de verkoop en consumptie van alcohol. Zo is de minimumleeftijd om alcohol te kopen en te drinken 20 jaar. Dit houdt in dat je geen alcoholische dranken mag kopen of drinken als je jonger bent dan 20 jaar. De verkoop van sterke drank is alleen toegestaan in de zogenaamde Vinbudin winkels, die eigendom zijn van de overheid. Hier kun je alcohol kopen tegen hoge prijzen.

Daarnaast is het verboden om alcohol te drinken in het openbaar. Dit betekent dat je niet op straat of in parken mag drinken. Ook zijn er strenge regels voor rijden onder invloed. Het is niet toegestaan om met een alcoholpromillage hoger dan 0,2 te rijden, wat betekent dat je maximaal één drankje kunt drinken als je nog wilt rijden.

Effecten van het alcoholbeleid

  • Volgens onderzoek heeft het strenge alcoholbeleid in Ijsland geleid tot een daling van overmatig alcoholgebruik onder jongeren.
  • Het aantal alcoholgerelateerde verkeersongelukken is aanzienlijk afgenomen sinds de invoering van de strengere wetgeving.
  • Toeristen zijn soms verrast door de hoge prijzen van alcohol in Ijsland, maar dit heeft wel als positief effect dat ze minder snel te veel alcohol consumeren.

Rookbeleid in Ijsland

Naast het alcoholbeleid heeft Ijsland ook strenge regels als het gaat om roken. Zo geldt er een algeheel rookverbod in openbare gebouwen, restaurants, bars en cafés. Het is alleen toegestaan om buiten te roken op aangewezen plekken. Ook is het verboden om te roken in auto’s waar kinderen onder de 18 jaar aanwezig zijn.

Daarnaast zijn de accijnzen op tabak in Ijsland erg hoog, waardoor roken een dure aangelegenheid is. Dit heeft als doel om mensen te ontmoedigen om te roken en de gezondheid van de bevolking te verbeteren.

Effecten van het rookbeleid

  • Het rookverbod in openbare gebouwen heeft geleid tot een afname van het aantal rokers in Ijsland.
  • Door de hoge accijnzen op tabak is roken voor veel mensen onbetaalbaar geworden, wat heeft bijgedragen aan een gezondere levensstijl.
  • Toeristen die roken worden regelmatig gewezen op de geldende regels en kunnen hoge boetes verwachten als ze zich hier niet aan houden.

Al met al is het duidelijk dat het alcohol- en rookbeleid in Ijsland streng is, maar wel effectief in het terugdringen van overmatig alcohol- en rookgebruik. Als reiziger is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze regels en deze te respecteren tijdens je verblijf in Ijsland.

IJsland